Welkom

Dit is een site voor eigenaren, toekomstige eigenaren en mensen die belangstelling hebben voor de Staverse Kotter. In totaal zijn er door scheepswerf de 'Volharding' uit Staveren 124 kotters gebouwd. Op deze site vindt u een groot aantal van deze schepen terug van eigenaren die zich verenigd hebben in de Staverse Kotterclub.

De Staverse Kotter is, met zijn eigenzinnige rompvorm, een herkenbare verschijning op het binnenwater en de zee. De ronde kont en de strak gelijnde voorsteven met daarop het ST nummer, dragen voor een belangrijk deel bij aan de herkenbaarheid van dit type schip. Twee uitvoeringen zijn er door scheepswerf de 'Volharding' uit Staveren geproduceerd. Volgens geheel eigen ontwerp is dit de 10.40 meter en de 12.00 meter versie.

De eerste Staverse Kotter (ST 1) is in 1970 in de vaart gekomen, de laatste kwam in 1996 van de werf. De tekeningen van het schip en de vaareigenschappen zijn tegenwoordig verwerkt in de Sturiër die door scheepswerf de 'Volharding' als opvolger van de Staverse Kotter in de markt is gezet.

De schippers van de Staverse Kotters kiezen er de laatste jaren steeds vaker voor om havens ver buiten de landsgrenzen aan te doen. De prachtige bestemmingen en opgedane ervaringen vindt u eveneens terug op deze site. In dit kader is het niet verwonderlijk dat het schip ook in het buitenland geliefd is. Er zijn inmiddels Engelse, Franse, Belgische, Duitse en zelfs een eigenaar in Moskou, Rusland en Malta bekend.

 

Welcome,

This is a site for owners, future owners and people who are interested in the Staverse Kotter. In total 124 cutters have been built by the Volharding shipyard from Staveren. On this site you will find a large number of these ships from owners who have joined together in the Staverse Kotter club.

The Staverse Kotter is, with its quirky hull shape, a recognizable appearance on the inland waters and the sea. The round stern and the sleek prow with the ST number, have a significant contribution to the recognition of this type of ship. Two versions have been produced on the Volharding shipyard at Staveren. According to the yard’s own design this is the 10.40 and 12.00 meter version.

The first Staverse Kotter (ST 1) was launched in 1970, the last in 1996. The drawings of the ship and the sailing characteristics today are processed in the Sturiër provided by the Volharding shipyard as a successor of the Staverse Kotter.

In recent years the skippers of the Staverse Kotters are becoming more and more common to choose ports far beyond Dutch national borders.

Within this context it is not surprising that people outside The Netherlands as well appreciate the ship. Today, owners of a Staverse Kotter can be found in England, France, Belgium, Germany and even in Moscow, Russia.

Primaire tabs